GSM finns på fyra frekvenser runt om i världen: 850/900/1800 och 1900 Mhz. I Sverige liksom i övriga Europa och en stor del av Asien och Afrika används bara 900 och 1800 Mhz. I USA används däremot bara 850 och 1900 Mhz. De flesta GSM telefoner som säljs i Sverige var under många år så kallade trippelbandare med frekvenserna 900/1800 och 1900 Mhz med vilka man klarade sig i nästan hela världen. Det fanns dock ett mindre antal länder söder om Mexiko, bland andra Panama, där 850 mhz är dominerande och där de i Sverige så vanliga trippelbandstelefonerna inte fungerade. Därför har det på senare år kommit ett stort antal så kallade quadbands-telefoner på marknaden som har fyrbandstäckning och alltså klarar av alla fyra frekvensbanden och kan användas i alla länder som har GSM, även de som bara har 850 mhz.

De första två GSM operatörerna i Panama hade under 2000-talet bara 850-mhz bandet vilket gjorde det krångligt med Roaming.

Sedan Mars 2009 tillkom två nya mobiloperatörer i Panama som nu opererar även på 1800/1900 mhz bandet. Det finns numera alltså fyra mobiloperatörer i landet vilket gör att Roaming nu är enklare även med länder från Europa. Likväl är 850Mhz fortfarande en utbredd frekvens så för bästa täckning gör man klokt i att använda en quadbands-telefon om man besöker Panama.